O nas

Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki powstało po rozwiązaniu Towarzystwa Przyjaciół Książki, o zasięgu ogólnopolskim, z oddziałami w wybranych regionach kraju. Na spotkaniu 4 czerwca 2002 roku bibliofile z Oddziału Śląskiego postanowili kontynuować działalność, nawiązując do tradycji przedwojennego Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki. Oficjalne zakończenie działalności Oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki zostało ogłoszone na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 24 września 2002 roku. Tego samego dnia odbyło się spotkanie założycielskie połączone z wyborami Zarządu nowego Towarzystwa. 24 marca 2003 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki z siedzibą w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Spotkanie inauguracyjne, rozpoczynające działalność ŚTMKiG, odbyło się 22 kwietnia 2003 roku.

Obecnie Towarzystwo liczy 38 członków.

Siedzibą śląskich komilitonów jest Biblioteka Śląska, która użycza również swojej witryny internetowej.

logo_stmkig

[Top]