Władze Towarzystwa

Aktualny skład Zarządu (od 25.06.2018 roku):
Krystian Szczęsny – prezes
Krzysztof Kwiatkowski – wiceprezes
Anita Tomanek – sekretarz
Bogusław Małusecki – skarbnik
Członkowie:
Agnieszka Stryczek, Ryszard Pietkiewicz, Krzysztof Witkowski.

Komisja Rewizyjna:
Janina Brandys – przewodnicząca
Członkowie:
Józef Woźniak, Wojciech Janota

[Top]